O nás

Družstvo Ekon vzniklo 14. októbra 1991 ako malá rodinná firma zameraná na správu a údržbu nehnuteľností právnických osôb, ktoré sa nachádzajú v Liberci a jeho okolia. Tejto činnosti sa pod vedením pána Petra Jirásko staršieho úspešne venovala skoro 25 rokov a to až do roku 2016, kedy došlo k vopred dohodnutej rodinnej generačnej výmene. Novým predsedom družstva sa stal pán Petr Jirásko mladší. Táto výmena priniesla veľa nového v nasmerovaní firmy. Jej hlavná činnosť bola postupne utlmená a novo zameraná len na správu a údržbu pozemkov v Liberci a Jizerských horách.

Novou hlavnou činnosťou družstva sa stala nakladateľská činnosť. Družstvo sa orientuje na vydávanie kníh s historicko - kresťanskou tematikou. Tieto knihy družstvo vydáva v rôznych svetových jazykoch a sú v tisícových sériách objednávané a distribuované po celom svete. Ich hlavným poslaním je predstaviť ľuďom Boha priamo a bez sprostredkovateľov takého aký skutočne je.

Petr Jirásko ml.